Vans: Denegare de responsabilitate


Limitarea răspunderii
Kleyn Group BV nu acceptă niciun fel de responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestui site. Nu se pot emite pretenţii pe baza conţinutului site-ului. Compania Kleyn Group BV nu este răspunzătoare pentru daunele directe sau indirecte, indiferent de denumirea şi producerea acestora, apărute ca urmare a utilizării informaţiilor care sunt sau au fost disponibile pe site-ul Kleyn Group BV.

Preţurile
* Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile şi vehiculele afişate.
* Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări cursului de schimb.
* Toate preţurile afişate sunt franco uzină şi nu conţin TVA.

Copyright
Textul, sigla, pictogramele şi designul sunt cuprinse în dreptul de autor şi alte forme legale de protejare a proprietăţii intelectuale a Kleyn Group BV. Nu este permisă copierea totală sau parţială a acestui site fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Kleyn Group BV.

Mărcile comerciale
Denumirea şi mărcile grafice ale Kleyn Group BV sunt înregistrate. Acest lucru înseamnă că toate mărcile şi siglele companiei sunt cuprinse în drepturile de marcă comercială ale Kleyn Group BV şi nu pot fi utilizate de terţi fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Kleyn Group BV.

Sediul şi codurile TVA
Toate societăţile comerciale din cadrul Kleyn Group BV sunt înscrise în registrul comerţului de la Camera de Comerţ. Pe pagina noastră de contact găsiţi numărul de înregistrare şi codul TVA pentru fiecare societate cu răspundere limitată.

Condiţii de vânzare şi livrare
Toate ofertele noastre sunt supuse condiţiilor noastre generale de vânzare şi livrare.

 
Cine suntem?


 
Kleyn Vans on Facebook Kleyn Vans on Twitter Kleyn Trucks on Google+ Kleyn Trucks on YouTube Kleyn Trucks on Pinterest Kleyn Vans on LinkedIn